Yatırımcı İlişkileri İletişim


Fırat ÇOBAN
Finans ve Mali İşler Direktörü
E : firat.coban@ozakgyo.com
 


Hilal Yıldız ÇELİK
Kıdemli Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
E : hilal.celik@ozakgyo.com
 


Yatırımcı İlişkileri
T +90 212 486 36 50
F +90 212 486 02 51
E : yatirimci.iliskileri@ozakgyo.com