Yatırımcı İlişkileri İletişim


Hilal Yıldız ÇELİK
Kıdemli Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
E : hilal.celik@ozakgyo.com
 


Yüksel ALPAT
Muhasebe Müdürü
E : yuksel.alpat@ozakgyo.com
 


Yatırımcı İlişkileri
T +90 212 486 36 50
F +90 212 486 02 51
E : yatirimci.iliskileri@ozakgyo.com