Komiteler ve Çalışma Esasları

Denetimden Sorumlu Komite
1- Prof. Dr. Saim KILIÇ   Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
2- Jean-Claude BAUMGARTEN   Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları

 

Kurumsal Yönetim Komitesi
1- Prof. Dr. Saim KILIÇ   Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
2- Prof. Dr. Ali ALP   Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi
3- Hilal YILDIZ ÇELİK   Komite Üyesi - Kıdemli Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi
1- Prof.Dr. Saim KILIÇ   Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
2- Oğuz SATICI   Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları