Özel Durum Açıklamaları - 2014

24.12.2014-Esas Sözleşme Değişikliği SPK ve Bakanlık Onayı
19.12.2014-Kredi Kullanımı
17.12.2014-Gayrimenkul Değerleme Raporu, Ela Quality Resort Hotel
26.11.2014-Şirket Değerleme Raporu,Aktay Turizm Yatırımları ve İşl. A.Ş
25.11.2014-Aktay Turizm A.Ş.'nin Didim'de Bulunan Gayrimenkulünün İrtifak Hakkı Tesis İşlemleri
14.11.2014-İştiraklerimizden Aktay Turizm A.Ş.'nin Demre'de Bulunan Gayrimenkulünün Kesin Tahsis İşlemleri için Ek Süre Talebi
22.10.2014-Aktay Turizm A.Ş. ile Birleşme için SPK'ya Başvuru
17.10.2014-Aktay Turizm A.Ş. ile Devralma Suretiyle Birleşmeye İlişkin Birleşme Sözleşmesi
15.10.2014-Finansal Duran Varlık Edinilmesine İlişkin Ödeme Planı Revizesi
13.10.2014-Ortakların Pay Satım İşlemi Bildirimleri
08.10.2014-Hayat Tepe Projesi Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınması
03.10.2014-Ortakların Pay Satış Duyuruları
01.10.2014-Finansal Duran Varlık Edinilmesi
17.09.2014-Geleceğe Yönelik Beklentiler
22.09.2014-İştiraklerimizden Aktay Turizm A.Ş.'nin Aydın Didim'de Bulunan Gayrimenkulü İçin İrtifak Hakkı Tesis İşlemlerinin Devam Etmesi
18.09.2014-İştiraklerimizden Aktay Turizm A.Ş.'nin Antalya Demre'de Bulunan Gayrimenkulünün Kesin Tahsis İşlemleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı Başvurusu
17.09.2014-Hayat Tepe Projesi Konut Teslimi
15.09.2014-Şirketimiz ile EPP Arasında Ek Protokol İmzalanması
11.09.2014-Şirketimiz ile Aktay Turizm A.Ş.'nin Birleşme İşlemine İlişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Onayı
04.09.2014-Hayattepe Projesi ile İlgili Olarak Tadilat Yapı Ruhsatı Alınması
03.09.2014-Olağandışı Fiyat Miktar Hareketlerine İlişkin Açıklama
01.09.2014-Şirketimiz Ortakları Ahmet Akbalık, Ürfi Akbalık ve ÖZAK Tekstil A.Ş. Tarafından Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Sözleşme Yapılması
01.09.2014-Şirketimiz ile Arstate A.Ş.'nin Şirketimiz Çatısı Altında Birleşmesi Kararının Ertelenmesi
20.08.2014-İştiraklerimizden Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş.'nin Antalya, Demre'de bulunan turizm tahsisli gayrimenkulü için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kesin tahsis yapılması uygun görülmüştür.
19.08.2014-31.03.2014 tarihli Finansal Durum Tablosu ile Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolüne ilişkin Ek Dipnot uyumunun sağlanması
04.08.2014-Yatırımcı İlişkileri Direktörü atanması
04.08.2014-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi atanması
04.08.2014-İştiraklerimizden Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş.'nin Antalya, Demre'de bulunan turizm tahsisli gayrimenkulü ile ilgili olarak kesin tahsis işlemlerinin sonuçlandırılması için başvuruda bulunulmuştur.
25.07.2014-İştiraklerimizden Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş., Aydın Didim'de bulunan turizm tahsisli gayrimenkulü ile ilgili olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştur.
21.07.2014-Şirketimizin Genel Müdürlük görevine Sn.M.Fatih Keresteci atanmıştır.
18.07.2014-İştiraklerimizden Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş.'nin Aydın Didim'de bulunan turizm tahsisli gayrimenkulü için, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kesin tahsis yapılması uygun görülmüştür.
17.07.2014-Ataşehir Bulvar 216 Projesi bağımsız bölüm satışı hk.
15.07.2014-Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Arstate Turizm A.Ş.'nin Şirketimiz çatısı altında birleşmesi ile ilgili izin için SPK'ya başvurulmuştur.
10.07.2014-Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Arstate Turizm A.Ş.'nin Şirketimiz çatısı altında birleştirilmesi planlanmaktadır.
02.07.2014-Şirketimiz ile Aktay Turizm A.Ş.'nin, şirketimiz çatısı altında birleştirilmesi planlanmaktadır.
17.06.2014-İştiraklerimizden Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş.'nin Antalya, Demre'de bulunan turizm tahsisli gayrimenkulü için kesin tahsis aşamasına gelinmiştir.
12.06.2014-Esas Sözleşme Tadili hakkında
04.06.2014-Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.06.2014-Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi
29.05.2014-Esas Sözleşme tadiline ilişkin SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
21.05.2014-Göktürk Mahallesi'nde yer alan taşınmazın tapusu alınmıştır.
20.05.2014-2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün yapılmıştır.
06.05.2014-Göktürk Mahallesi'nde yer alan taşınmaz ile ilgili sözleşme imzalanmıştır.
29.04.2014-Kar Dağıtım Politikası
29.04.2014-Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ile ekinde yer alan Bağımsız Üye Adayları Özgeçmişleri ve İlişkili Taraf İşlemleri Raporu
22.04.2014-2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.05.2014 tarihinde yapılacaktır.
22.04.2014-Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı Kâr Dağıtımına İlişkin Önerisi
18.04.2014-İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi yer teslimi yapılmıştır.
18.04.2014-Kredi Kullanımı
18.04.2014-İstanbul, Eyüp, Göktürk arsası alım bedelinin peşinatı ödenmiştir.
17.04.2014-Komite üyelikleri ve çalışma esasları
15.04.2014-İştiraklerimizden Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş.'nin Aydın Didim'de bulunan turizm tahsisli gayrimenkulü için kesin tahsis aşamasına gelinmiştir.
09.04.2014-"İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin sözleşmesi imzalanmıştır.
02.04.2014-Adi ortaklık sözleşmesi imzalanması
24.03.2014-Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulması ve görevlendirme yapılması
21.03.2014-Kredi Kullanımı
14.03.2014-İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi hk.
03.03.2014-Menkul Kıymetler Yöneticisinin Görevinden Ayrılması hk.
31.01.2014-Finansal Duran Varlık Edinilmesi
28.01.2014-Bağlı Ortaklıklarımızdan Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. hisselerinin satın alınması sonrasında devam etmekte olan aleyhimizdeki davalar hk.
28.01.2014-2014 Yılı İçin Değerleme Firması Seçimi
27.01.2014-Finansal Duran Varlık Edinilmesi
27.01.2014-Bağlı Ortaklıklarımızdan Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. hisselerinin satınalınması sonrasında devam etmekte olan aleyhimizdeki davalar hk.
27.01.2014-Bağlı Ortaklıklarımızdan Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. hisselerinin satınalınması hk.
27.01.2014-Bağlı Ortaklıklarımızdan Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. hisselerinin satınalınması ek açıklama
24.01.2014-Bağlı Ortaklıklarımızdan Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. hisselerinin satınalınması hk.
22.01.2014-Bağlı Ortaklıklarımızdan Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş hisselerinin satınalınması hk.
21.01.2014-Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri hakkında
16.01.2014-İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesinin 2. Oturum Sonucu hk.
16.01.2014-İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesinin 2. Oturum Sonucu hk.
08.01.2014-Şirketimiz Özak GYO A.Ş. aleyhinde açılan 2013/374 esas sayılı dava duruşması hakkında açıklama
08.01.2014-Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
08.01.2014-Bağlı ortaklıklarımızdan Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş. aleyhinde açılmış olan 2013/354 esas sayılı dava duruşması hk.
07.01.2014-Ataşehir Bulvar216 Projesi hk.
06.01.2014-İştiraklerimizden Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş.'nin Aydın Didim ve Antalya Demre'de bulunan turizm tahsisli gayrimenkulleri için alınan Yatırım Teşvik Belgeleri