Özel Durum Açıklamaları - 2016

30.12.2016 - Demre günübirlik turizm tahsisli gayrimenkul ön izin işlemleri
19.12.2016-Likidite Sağlayıcılığın Sona Ermesi
16.12.2016-İzmir Alsancak projesi avansının geri tahsil edilmesi
02.12.2016-Şirket Paylarının Satın Alınması
01.12.2016-Şirket Paylarının Satın Alınması
25.11.2016-Hisse Geri Alımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
15.11.2016 - Demre günübirlik turizm tahsisli gayrimenkul ön izin işlemleri
10.11.2016 - Geleceğe dönük değerlendirmeler
03.11.2016 - Balmumcu taşınmazları tapularının Şirketimiz adına Tüzel Kişilik Unvan Değişikliklerinin tamamlanması
01.11.2016 - Finansman Sağlanması
28.10.2016-Hayat Tepe'de Yer Alan 4 adet Konutun Toplu Satışı
21.10.2016-Birleşme İşleminin Ticaret Sicilinde Tescili
20.10.2016-Birleşme Duyuru Metnine onay verilmesi ve ilgili tüm belgeler
14.10.2016-Hayat Tepe'de Yer Alan Konutların Satış Vaadi Sözleşmesinin feshi
05.10.2016-Birleşmeye Esas Finansal Tablolar
30.09.2016-Demre Yer Teslimi
27.09.2016-Demre Değerleme Raporu
23.09.2016-Tasfiye Protokolü
09.09.2016-Büyükyalı İstanbul Tadilat Yapı Ruhsatları
09.09.2016-Beşiktaş Arsa Değerleme Raporu
08.09.2016-Finansman Sağlanması
30.08.2016-Demre'de yer alan günübirlik turizm tahsisli gayrimenkule ait ön izin işlemleri
18.08.2016-Hayat Tepe'de Yer Alan Konutların Satışı
18.08.2016-Kredi Kullanımı
15.08.2016-Geçici Vergi Beyanı eki Gelir Tablosu
15.07.2016-İBB Meclis Kararı
14.07.2016-Bilgilendirme Politikası
23.06.2016-Özak Tekstil Pay Satış Bildirimi
22.06.2016-Özak Tekstil Satış Öncesi Açıklama
22.06.2016-Özak Tekstil Pay Satış Bildirimi
21.06.2016-Özak Tekstil Pay Satış Öncesi Açıklama
20.06.2016-Likidite Sağlayıcılığı Hizmeti Kapsamında İş Yatırım ile Sözleşme İmzalanması
15.06.2016-Kredi Kullanımı
01.06.2016-Hayat Tepe Değerleme Raporu Kiralama Hizmeti
27.05.2016-Büyükyalı İstanbul Değerleme Raporu
17.05.2016-Genel Kurul Tescili
16.05.2016-Geçici Vergi Beyanı eki Gelir Tablosu
16.05.2016-Büyükyalı İstanbul Yapı Ruhsatları
04.05.2016-Arstate Turizm A.Ş. ile Devralma Yoluyla Birleşme
03.05.2016-Yönetim Kurulu Komiteleri
03.05.2016-Geri Alım İşlem Sonuçları
03.05.2016-Antalya_Demre'de bulunan turizm tahsisli gayrimenkulün irtifa...
28.04.2016-Sabit Kıymet ve Demirbaş Alımı
28.04.2016-Turizm Bakanlığı Tahsis Müzakelerine Katılım
14.04.2016-Kazlıçeşme (Büyükyalı İstanbul) Yapı Ruhsatları
31.03.2016-Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları
31.03.2016-Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
31.03.2016-Kar Payına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi
29.03.2016-Kredi Kullanımı
10.03.2016-İlişkili Taraf İşlemleri Raporu
08.03.2016-Geleceğe Yönelik Beklentiler
15.02.2016-Geçici Vergi Beyanı eki Gelir Tablosu
11.02.2016 - 31.12.2015 Tarihi İtibariyle Operasyonel Veriler
09.02.2016-Hayat Tepe Suites Yapı Kullanma İzin Belgesi Alımı
01.02.2016-Bulvar 216 B09 Numaralı Bağımsız Bölüm Kira Değerleme Raporu
29.01.2016-Bulvar 216 Sinema Yatırımı
28.01.2016-Değerleme Şirketi Seçimi
26.01.2016-Kazlıçeşme Projesine İlişkin Yapı Ruhsatı Alınması
12.01.2016-30.06.2015 Tarihli Revize Değerleme Raporları
12.01.2016-2014 Yıl Sonu Revize Değerleme Raporları
07.01.2016-Bağlı Ortaklık Şirket Değerleme Raporu
07.01.2016-Kredi Kullanımı
06.01.2016-2015 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporları
06.01.2016-Bağlı Ortaklık Şirket Değerleme Raporu
06.01.2016-Ela Quality Resort Hotel Kira Revizesi