Sürekli Bilgilendirme Formu

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

PORTFÖY BİLGİLERİ

Kuruluş Tarihi : 01.02.2008
GYO Dönüşüm Tarihi : 03.06.2009
Halka Arz Tarihi : 15.02.2012
Toplam Aktif Büyüklüğü : 3.572.298.881 TL
Pay Başına Aktif Değeri : 8,20 TL
Son Güncelleme Tarihi : 02.05.2019
Elektronik Posta Adresi : yatirimci.iliskileri@ozakgyo.com


YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Ortaklık Yapısı:

ADI SOYADI TERTİBİ GRUBU TÜRÜ PAY ADEDİ PAY TUTARI %
AHMET AKBALIK 1 A-B NAMA-HAMİLİNE 118.046.750,98 118.046.750,98 TL 47,22%
ÜRFİ AKBALIK 1 B HAMİLİNE 64.922.413,74 64.922.413,74 TL 25,97%
KAIROS PEGASUS FUND S.A. 1 B HAMİLİNE 23.004.061,00 23.004.061,00 TL 9,20%
DİĞER 1 B HAMİLİNE 44.026.774,27 44.026.774,27 TL 17,61%
 
TOPLAM 250.000.000,00 250.000.000,00 TL 100,00%

* Sermayeyi temsil eden paylardan 62.500.000 adedi (sermayenin %25’i) borsada işlem gören pay statüsünde olup; Borsa İstanbul A.Ş. Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür:

Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Bağımsızlık Durumu
Ahmet Akbalık Yönetim Kurulu Başkanı 25.05.2017 / 3 yıl  
Ürfi Akbalık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 25.05.2017 / 3 yıl  
Prof. Dr. Ali Alp Yönetim Kurulu Üyesi 02.05.2019 / 1 yıl  
Oğuz Satıcı Yönetim Kurulu Üyesi 02.05.2019 / 1 yıl  
Prof. Dr. Saim Kılıç Yönetim Kurulu Üyesi 02.05.2019 / 1 yıl  Bağımsız Üye
Abdurrahman Bilgiç Yönetim Kurulu Üyesi 02.05.2019 / 1 yıl  Bağımsız Üye
M.Fatih Keresteci Genel Müdür    


ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak üzere faaliyet gösteren bir sermaye piyasası kurumudur.