Analist Listesi

Analist Şirket E-mail Telefon
Bülent ŞENGÖNÜL İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bsengonul@isyatirim.com.tr 0090 212 350 25 66
Kerim GÖKÖZ Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. kgokoz@garanti.com.tr 0090 212 384 11 29
Erdem KAYLI Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ekayli@gedik.com 0090 212 283 45 57
Kadriye KAVAS Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. kkavas@anadoluyatirim.com.tr 0090 216 649 77 71
Çağdaş DOĞAN BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. cdogan@bgcpartners.com 0090 212 339 42 72