Özel Durum Açıklamaları - 2018

 27.12.2018-Halka Kapalı Pay Devri Hk.

 25.12.2018-Balmumcu Arsa 2018 Yıl Sonu Değerleme Raporu

 25.12.2018-Büyükyalı Projesi 2018 Yıl Sonu Değerleme Raporu

 25.12.2018-Demre Yapı Ruhsatı

 25.12.2018-Göktürk 198 Ada 6 Parsel 2018 Yıl Sonu Değerleme Raporu

 25.12.2018-Göktürk 201 Ada 1 Parsel 2018 Yıl Sonu Değerleme Raporu

 25.12.2018-Göktürk 203 Ada 1 Parsel 2018 Yıl Sonu Değerleme Raporu

 25.12.2018-Mahmutbey Arsa 2018 Yıl Sonu Değerleme Raporu

 22.11.2018-İlişkili Taraf İşlemi

 07.11.2018-Finansman Sağlanması

 07.11.2018-İlişkili Taraf Kira Revizeleri

 15.10.2018-Demre Günübirlik Turizm Tahsisli Gayrimenkule İlişkin Kesin T..

 10.10.2018-Büyükyalı 2018 Yılı 3.Çeyrek Satışları

 02.10.2018-Büyükyalı Tadilat Yapı Ruhsatları

 26.09.2018-Finansman Sağlanması

 21.09.2018-Finansman Sağlanması

 31.08.2018 - 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma

 29.08.2018 - Finansman Sağlanması

 17.08.2018 - Büyükyalı Tadilat Yapı Ruhsatları

 14.08.2018 - 2018 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi eki Gelir Tablosu

 14.08.2018 - Borç Temini

 14.08.2018 - Finansman Sağlanması

 18.07.2018-7143 sayılı Kanun kapsamında başvuru

 29.06.2018-Demre Günübirlik Turizm Tahsisli Gayrimenkule İlişkin Kesin T...

 05.06.2018-Şirket Esas Sözleşmesi

 05.06.2018-Bağımsız Denetim Şirketi Tescil ve İlanı

 30.05.2018-Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili

 30.05.2018-Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescili

 25.05.2018-Göktürk Değerleme Raporları

 25.05.2018-Demre günübirlik turizm tahsisli gayrimenkule ait kesin tahsis başvurusu

 25.05.2018-Finansman Sağlanması

 17.05.2018-2018 Yılı 1.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi eki Gelir Tablosu

 17.05.2018-Bağımsız Denetim Şirketinin Onaylanması

 17.05.2018-Genel Kurul Sonuç Bildirimi

 17.05.2018-Kar Dağıtımı Yapılmamasına İlişkin Genel Kurul Kararı

 17.05.2018-Kayıtlı Sermaye Tavanı Genel Kurul Onayı

 17.05.2018-Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

 17.05.2018-Yönetim Kurulu Komiteleri

 07.05.2018-Finansman Sağlanması

 27.04.2018-Olağandışı Fiyat ve Miktar

 24.04.2018-Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi Hk.

 13.04.2018-Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları

 13.04.2018-Genel Kurul Çağrısı

 13.04.2018-Yönetim Kurulu Kar Payı Teklifi

 12.04.2018-İhale Hk.

 05.04.2018-İhaleye Katılım

 29.03.2018-İhale Hk.

 23.03.2018-İhaleye Katılım

 21.03.2018-İhale Hakkında

 21.03.2018-Finansman Sağlanması

 15.03.2018-İhaleye Katılım

 12.03.2018-İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

 12.03.2018-2017 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

 08.03.2018-Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

 01.03.2018-Bağlı Ortaklık Şirket Değerleme Raporu

 21.02.2018-Finansman Sağlanması

 16.02.2018-2017 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu

 15.02.2018-Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İz...

 05.02.2018-Büyükyalı İstanbul Değerleme Raporu

 29.01.2018-Büyükyalı İstanbul Değerleme Raporu

 19.01.2018-Büyükyalı Tadilat Yapı Ruhsatları

 19.01.2018-Değerleme Şirketleri Seçimi

 15.01.2018-GYO Tebliği 40'ıncı Madde Kapsamında Açıklama

 05.01.2018-34 Portall Plaza_ 2017 Yılsonu Değerleme Raporu

 05.01.2018-Balmumcu Arsa_ 2017 Yılsonu Değerleme Raporu

 05.01.2018-Bulvar216 2017 Yılsonu Değerleme Raporu

 05.01.2018-Büyükyalı İstanbul Projesi 2017 Yılsonu Değerleme Raporu

 05.01.2018-Demre Arsası Daimi ve Müstakil Üst Hakkı 2017 Yılsonu Değerleme Raporu

 05.01.2018-Ela Quality Resort Hotel 2017 Yılsonu Değerleme Raporu

 05.01.2018-Göktürk 963 No.lu Parsel 2017 Yılsonu Değerleme Raporu

 05.01.2018-Göktürk 1015 No.lu Parsel 2017 Yılsonu Değerleme Raporu

 05.01.2018-Hayat Tepe'de Yer Alan 43 Bağımsız Bölüm 2017 Yılsonu Değerleme Raporu

 05.01.2018-İş İstanbul 34 Plaza 2017 Yılsonu Değerleme Raporu

 05.01.2018-Mahmutbey Arsa 2017 Yılsonu Değerleme Raporu