DUYURU VE HABERLER

08.112019 30.09.2019 - Yatırımcı Sunumu
30.062019 30.06.2019 - Finansal Sonuçlar
31.032019 31.03.2019 - Finansal Sonuçlar
08.032019 31.12.2018 - Yatırımcı Sunumu
07.032019 31.12.2018 - Finansal Sonuçlar
14.112018 30.09.2018 - Yatırımcı Sunumu
13.112018 30.09.2018 - Finansal Sonuçlar
17.082018 30.06.2018 - Finansal Sonuçlar

Özel Durum Açıklamaları - 2020

17.02.2020-2019 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi 30.01.2020-Değerleme Şirketleri Seçimi 21.01.2020-Büyükyalı 2019 Yılı Satışları 15.01.2020-GYO Tebliği 40 ıncı Madde Kapsamında Yapılan Açıklama 03.01.2020-34 Portall Plaza 2019 Yıl Sonu Değerleme Raporu 03.01.2020-Balmumcu Arsaları 2019 Yıl Sonu Değerleme Raporu 03.01.2020-Bulvar 216, 2019 Yıl Sonu Değerleme Raporu 03.01.2020-Büyükyalı Projesi 2019 Yıl Sonu Değerleme Raporu 03.01.2020-Demre 2019 Yıl Sonu Değerleme Raporu 03.01.2020-Ela Quality Resort Hotel 2019 Yıl Sonu Değerleme Raporu 03.01.2020-Göktürk 198 Ada 6 Parsel 2019 Yıl Sonu Değerleme Raporu 03.01.2020-Göktürk 201 Ada 1 Parsel 2019 Yıl Sonu Değerleme Raporu 03.01.2020-Göktürk 203 Ada 1 Parsel 2019 Yıl Sonu Değerleme Raporu 03.01.2020-İş İstanbul 34 Plaza 2019 Yıl Sonu Değerleme Raporu 03.01.2020-Mahmutbey Arsa 2019 Yıl Sonu Değerleme Raporu 03.01.2020-Metro Market&Hayat Tepe 2019 Yıl Sonu Değerleme Raporu

Özel Durum Açıklamaları - 2019

20.12.2019-Büyükyalı Kısmi Geçici Kabul 20.12.2019-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği 12.12.2019-Antalya, Demre'de Yer Alan Günübirlik Turizm Tahsisli Gayrimenku 27.11.2019-İlişkili Taraf İşlemleri 27.11.2019-Didim Arsası Kesin Tahsis İşlemleri 08.11.2019-Geleceğe Yönelik Beklentiler 28.10.2019-Büyükyalı Tadilat Yapı Ruhsatları 04.10.2019-Ela Quality Resort Hotel Kira Revizesi 03.10.2019-Büyükyalı Projesi Teslimleri 29.07.2019-Şirket Esas Sözleşmesi 23.09.2019 - Büyükyalı Tadilat Yapı Ruhsatları 29.07.2019-Şirket Esas Sözleşmesi 2.07.2019-Sermaye artırımı ve Esas Sözleşme'nin sermaye maddesinin tesc... 10.07.2019-Bedelsiz Payların Dağıtım Tarihi 08.07.2019-Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı 27.05.2019-Bağımsız Denetim Kuruluşu Tescil ve İlanı 27.05.2019-Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu 08.05.2019-Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 02.05.2019-Yönetim Kurulu Görev Dağılımı 02.05.2019-Komite Üyelikleri 02.05.2019-Genel Kurul Toplantısı Sonucu 02.05.2019-Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Seçilmesi 02.05.2019-2018 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Teklifin Onaylanması 30.04.2019-Büyükyalı Değerleme Raporu 29.04.2019-Bağımsız Denetim Şirketi Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Kara... 12.04.2019-Ela Quality Resort Hotel Kira Değerleme Raporu 10.04.2019-Büyükyalı 2019 Yılı 1.Çeyrek Satışları 02.04.2019-Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 02.04.2019-Genel Kurul Daveti 02.04.2019-Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları 01.04.2019-Ela Quality Resort Hotel Kira Revizesi 25.03.2019-Büyükyalı Tadilat Yapı Ruhsatları 14.03.2019-Kredi Derecelendirme Notu 13.03.2019-Pay Alım Bildirimi 12.03.2019-Pay Alım Bildirimi 11.03.2019-İlişkili Taraf İşlemleri Raporu 08.03.2019-Geleceğe Yönelik Beklentiler 14.02.2019-2018 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi 04.02.2019-Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi İmzalanması

Özel Durum Açıklamaları - 2018

GYO’lara ilişkin temel yasal düzenleme nedir?

GYO’lar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”ne tabidirler.

GYO’lar sermayelerinin ne kadarını halka açmak zorundadır?

GYO’lar sermayelerinin en az %25’ini halka açmak zorundadırlar.

GYO’ların yatırımlarının en az ne kadarı gayrimenkul sektöründe olmalıdır?

GYO’lar gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara ve gayrimenkule dayalı projelere aktif toplamlarının en az %51’i oranında yatırım yapmak zorundadırlar.

GYO'lar para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir mi?

GYO’lar para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler. GYO’ların para ve sermaye piyasası araçlarındaki yatırımları, toplam aktif büyüklüğünün %49’unu aşamaz.

GYO'lar yabancı gayrimenkullere ve yurt dışında kurulu şirketlere yatırım yapabilir mi?

GYO’lar yabancı gayrimenkullere, yabancı sermaye piyasası araçlarına ve faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurt dışında kurulu şirketlere aktif toplamlarının en çok %49’u oranında yatırım yapabilirler.

GYO'ların arsa yatırımlarına ilişkin herhangi bir sınır var mıdır?

GYO’ların portföylerinde bulunan ve alımından itibaren beş yıl geçmesine rağmen üzerlerinde proje geliştirilmesine yönelik herhangi bir tasarrufta bulunulmayan arsa ve arazilerin oranı toplam aktif toplamının %20'sini aşamaz.

GYO'ların projelerinin inşaat işini kendisi yapabilir mi?

GYO’lar hiçbir şekilde gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu kapsamda personel ve ekipman edinemezler. Yürütülen projelerin kontrol işleri dahili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam edilen personel kapsam dışıdır. Projelerin inşaat işleri müteahhit firmalar tarafından yapılır.

GYO'ların borçlanmasındaki limit nedir?

GYO’lar, hesap dönemi sonunda açıkladıkları finansal tablolarında yer alan konsolide olmayan özsermayelerinin beş katına kadar kredi kullanabilirler.

GYO'ların portföylerini çeşitlendirmelerine ilişkin bir kural var mıdır?

GYO’ların portföylerini bölge veya gayrimenkul bazında çeşitlendirme yapmalarına ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır.

GYO'ların ödediği kurumlar vergisi oranı nedir?

GYO’ların faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri kazançlar, kurumlar vergisinden istisna olup, gelir vergisi stopaj oranı ise %0’dır. Bu kapsamda GYO’lar portföy kazançları üzerinden kurumlar vergisi ödemezler.

GYO'lar gayrimenkul alırken, satarken ya da kiralarken hangi değerleri kullanır?

GYO’ların yapacağı portföye alım işlemleri, portföyden satış işlemleri ve kiralamalar; SPK tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından tespit edilen ekspertiz değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilir.

GYO'lar gayrimenkul alırken ekspertiz değerinin üstünde, satarken ya da kiralarken ekspertiz değerinin altında bir değerle işlem yapabilir mi?

GYO’ların gayrimenkul alırken, satarken ya da kiralarken ekspertiz değerini dikkate almaları esas olmakla birlikte GYO’lar alım işlemlerinde ekspertiz değerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ekspertiz değerinden daha düşük değerler üzerinden de işlem yapabilirler. Ancak, ekspertiz değerinin üstünde alım, altında satım veya kiralama işlemi yapılması durumunda; söz konusu işlemin özel durum açıklanmasıyla kamuya açıklanması ve bu hususun yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir.

ÖZAK GYO ne zaman kurulmuştur?

ÖZAK GYO, 01.02.2008 tarihinde kurulan Özak Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketin 03.06.2009 tarihinde tüm aktif ve pasifleriyle gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmesiyle kurulmuştur.

ÖZAK GYO ne zaman halka açılmıştır?

ÖZAK GYO payları 15 Şubat 2012 tarihinde borsada işlem görmeye başlamıştır.

ÖZAK GYO hangi borsada, hangi pazarda işlem görmektedir?

ÖZAK GYO hisseleri, “OZKGY” hisse kodu ile İstanbul Borsasında, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda işlem görmektedir.

ÖZAK GYO'nun faaliyet konusu nedir?

ÖZAK GYO, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 48’inci maddesinde sınırı çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Kurulun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur.

ÖZAK GYO'nun portföyü hangi yatırımlardan oluşmaktadır?

ÖZAK GYO’nun portföyü, gayrimenkul yatırımları ile para ve sermaye piyasası araçlarındaki yatırımlardan oluşmaktadır. ÖZAK GYO’nun gayrimenkul yatırımları kira geliri elde edilen ofis, perakende, otel yatırımları ile arsa ve gayrimenkul projelerinden oluşmaktadır.

ÖZAK GYO'nun sermaye büyüklüğü nedir?

ÖZAK GYO’nun sermaye büyüklüğü 250.000.000 TL’dir.

ÖZAK GYO'nun sermayesini temsil eden pay sayısı kaçtır? Payların herhangi bir imtiyazı var mıdır?

ÖZAK GYO’nun sermayesi her biri 1 TL nominal değerli 250.000.000 adet paydan oluşmakta olup; paylar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar nama yazılı olup, Esas Sözleşme’nin 8.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. Sermayenin 1.592.356,69 TL’lik kısmı nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan oluşmaktadır. Kalan 248.407.643,31 TL’lik B grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin dört adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla göstereceği adaylar arasından, iki adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulmak kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Esas Sözleşme’nin 9.maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz.

ÖZAK GYO'nun gelir kaynakları nelerdir?

ÖZAK GYO’nun gelir kaynakları; gayrimenkul portföyünden elde edilen kira gelirleri, gayrimenkul satış gelirleri ve finansal varlıklardan elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

ÖZAK GYO'nun kar dağıtım politikası ne şekildedir?

ÖZAK GYO Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından, şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları, karlılık ve nakit durumu ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlar gibi hususlar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %10’unun nakit ve/veya bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesi esastır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmaktadır. Ancak nihai kâr dağıtım tarihine, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul karar vermektedir.

Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımı yapabilir.

Özak GYO hangi varlıklara yatırım yapabilir?

 1. Sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir, borsa para piyasası ve ters repo işlemi yapabilir, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden vadesiz ve vadeli mevduat hesabı açtırabilir.
 2. Alım satım kârı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir. Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir.
 3. Alım satım kârı elde etmek veya kat irtifakı tesisi suretiyle proje geliştirmek maksadıyla arsa ve arazileri alabilir.
 4. Üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadıyla üst hakkı tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra kazanç elde etmek amacıyla satabilir.
 5. Tapu kütüğüne şerh edilmiş gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi akdedilen gayrimenkulleri kazanç elde etmek amacıyla satabilir.
 6. İlgili mevzuat uyarınca öngörülen tüm şartları sağlayan gayrimenkule dayalı projelere, gayrimenkul geliştirme kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla yatırım yapabilir.
 7. Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurabilir ve bu hakkı kullanabilir, devre mülk irtifakı kurabilir, sahip olduğu arsalar üzerinde ticari kâr elde etmek maksadıyla üst hakkı yükümlüsü olabilir.
 8. Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle geliştirilecek projeleri, ilgili mevzuatta öngörülen şartların sağlanması koşuluyla, kendisi veya başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle gerçekleştirebilir.
 9. Kurulca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmış olmak kaydıyla, mülkiyetini edinme amacı olmaksızın veya kat irtifakı tesis edilmeksizin, ilgili mevzuatta öngörülen şartların sağlanması koşuluyla, gayrimenkule dayalı projelere sözleşme hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilir.
 10. İlgili mevzuatta öngörülen şartların sağlanması koşuluyla, gayrimenkule dayalı projelere, müştereken malik olanların aralarındaki sözleşmede ortaklığın payına düşen kısım üzerindeki tasarrufuna ilişkin bir sınırlama olmaması şartıyla kat irtifakı tesisi yoluyla müştereken yatırım yapabilir.
 11. Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkulleri alıp satabilir.
 12. Faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olmak kaydıyla yurt dışında kurulu şirketlere ve gayrimenkule dayalı olmak kaydıyla yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.
 13. Özel sözleşme hükümleri müsait olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek amacıyla üçüncü şahıslardan gayrimenkul kiralayabilir ve bunları tekrar kiraya verebilir.
 14. Risklere karşı korunmak amacıyla swap ve forward işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri alabilir.

Özak GYO yatırımcılara ne gibi avantajlar sağlar?

Yatırımcılar Özak GYO paylarını borsada satabilmenin yanında, paylara ilişkin borsada oluşan fiyat dalgalanmalarından da yararlanırlar. Ayrıca, şirket portföyü gayrimenkul alanında uzman kişiler tarafından yönetildiğinden, herhangi bir kişinin kendi başına yatırım yapmasından daha etkin sonuçlar elde edilebilmektedir.

Ayrıca mevzuat gereği oluşan çeşitli vergi avantajları da, yatırımcıların Özak GYO’yu tercih etme sebepleri arasında yer almaktadır.

Özak GYO’ya ortak olmak, yatırımcılara ne gibi haklar sağlar?

Yatırımcılarımız, kaynağı Türk Ticaret Kanunu olan aşağıda sıralanan haklara sahip olmaktadır.

 1. Ortaklığın elde ettiği kârdan payına düşen kısmını alma hakkı,
 2. Ortaklığın tasfiyesi halinde tasfiye payı hakkı,
 3. Ortaklığın kendi kaynaklarından yapacağı sermaye artırımı nedeniyle çıkaracağı paylarını bedelsiz olarak alma hakkı,
 4. Ortaklığın sermaye artırımında yeni payları edinmede öncelik (rüçhan) hakkı,
 5. Genel kurul toplantılarına katılma, konuşma ve öneride bulunma hakkı,
 6. Genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkı,
 7. Ortaklığın faaliyetleri ve hesapları hakkında bilgi alma, inceleme ve denetleme hakkı.

Yatırımcılarımız, borsada işlem yapmaya yetkili bir aracı kuruluşa talimat vererek Özak GYO’dan pay satın alabilirler.

ÖZAK GYO yatırımcıları sorularıyla ilgili kiminle iletişime geçebilir?

Sorularınız için Yatırımcı İlişkileri bölümü ile irtibata geçebilirsiniz.

T : +90 212 486 36 50
F : +90 212 486 01 21
E : yatirimci.iliskileri@ozakgyo.com