KURUMSAL YÖNETİM

Denetimden Sorumlu Komite
Prof. Dr. Saim KILIÇ Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları
Kurumsal Yönetim Komitesi
Prof. Dr. Saim KILIÇ Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ali ALP Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi
Hilal YILDIZ ÇELİK Komite Üyesi - Kıdemli Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Prof. Dr. Saim KILIÇ Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz SATICI Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
ADI SOYADI Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%)
Ahmet AKBALIK 171.876.069,43 47,22
Ürfi AKBALIK 94.527.034,41 25,97
Kairos Pegasus Fund S.A. 33.493.912,00 9,20
Diğer 64.102.984,16 17,61
TOPLAM 364.000.000,00 100,00%

* Sermayeyi temsil eden paylardan 91.000.000 adedi (sermayenin %25’i) borsada işlem gören pay statüsünde olup; Borsa İstanbul A.Ş. Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem görmektedir.

Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerli 250.000.000 adet paydan oluşmakta olup; paylar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar nama yazılı olup, Esas Sözleşme’nin 8.maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. Sermayenin 1.592.356,69 TL’lik kısmı nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan oluşmaktadır. Kalan 248.407.643,31 TL’lik B grubu paylar ise hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin dört adedi A Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla göstereceği adaylar arasından, iki adedi Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü bağımsızlıkla ilgili esaslara uyulmak kaydıyla B Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir. Esas Sözleşme’nin 9.maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday göstermede imtiyaz hakkı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz.