ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

30.09.2021 İhale Süreci / Sonucu 17.08.2021 Finansal Rapor 17.08.2021 Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği 12.08.2021 Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 12.08.2021 Faaliyet Raporu (Konsolide) 12.08.2021 Finansal Rapor 12.08.2021 Finansal Rapor 30.06.2021 Kredi Derecelendirmesi 30.06.2021 Kredi Derecelendirmesi 17.06.2021 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 11.06.2021 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 11.06.2021 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 08.06.2021 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08.06.2021 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 08.06.2021 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 08.06.2021 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 02.06.2021 Değerleme Raporu 25.05.2021 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 07.05.2021 Özel Durum Açıklaması (Genel) 07.05.2021 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 07.05.2021 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 06.05.2021 Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 06.05.2021 Faaliyet Raporu (Konsolide) 06.05.2021 Finansal Rapor 06.05.2021 Finansal Rapor 30.04.2021 Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi 30.04.2021 Şirket Genel Bilgi Formu 29.04.2021 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi 29.04.2021 Özel Durum Açıklaması (Genel) 21.04.2021 Maddi Duran Varlık Alımı 21.04.2021 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 20.04.2021 Özel Durum Açıklaması (Genel) 20.04.2021 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 16.04.2021 Özel Durum Açıklaması (Genel) 15.04.2021 Özel Durum Açıklaması (Genel) 15.04.2021 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim 15.04.2021 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 10.03.2021 Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı 10.03.2021 Faaliyet Raporu (Konsolide) 10.03.2021 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 10.03.2021 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 10.03.2021 İlişkili Taraf İşlemleri 05.03.2021 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 05.03.2021 Geleceğe Dönük Değerlendirmeler 03.03.2021 Sorumluluk Beyanı (Konsolide) 03.03.2021 Finansal Rapor 03.03.2021 Finansal Rapor 17.02.2021 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 16.02.2021 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi 27.01.2021 İşlem Sırası Durdurma Bildirimi 27.01.2021 Özel Durum Açıklaması (Genel) 20.01.2021 Özel Durum Açıklaması (Genel) 15.01.2021 Özel Durum Açıklaması (Genel) 13.01.2021 İhale Süreci / Sonucu 08.01.2021 Değerleme Raporu 08.01.2021 Değerleme Raporu 08.01.2021 Değerleme Raporu